Nederlands Vertaalproject

Informatie voor vertalers

Deze pagina geeft informatie over hoe het vertalen in zijn werk gaat en over hulpbronnen die handig kunnen zijn bij het vertalen.

Technische informatie

Bijna alle vrije programmatuur maakt gebruik van GNU Gettext (maar Mozilla en OpenOffice.org NIET), een relatief eenvoudig systeem waarbij de vertalingen en de broncode van het programma los van elkaar worden gehouden. Een uitgebreide handleiding staat op de webstek van het programma, maar het komt erop neer dat een programma tijdens het uitvoeren kijkt of er een taal is ingesteld (met een omgevingsvariabele LANG), en zo ja, of er voor dat programma een bestand bestaat met vertalingen. Zo ja, dan wordt dat gebruikt. Op het moment dat er iets fout gaat, springt Gettext terug op een eventuele alternatieve taal, of uiteindelijk op de in de broncode gebruikte taal (dus Engels). Vertaalbare tekst wordt automatisch uit de broncode gelezen en opgeslagen in PO-bestanden.

De structuur van PO-bestanden is als volgt: eerst zijn er koppen waarin staat om welk programma het gaat, wie het nu vertaalt, wanneer het voor het laatst is bijgewerkt e.d. Daarna komen regels met paren msgid-msgstr; achter msgid staat de oorspronkelijke (Engelse) tekst uit het programma, en achter msgstr komt de vertaling. Als vertaler kan je ervoor kiezen dit PO-bestand te openen in een simpele tekstverwerker (het moet opgeslagen blijven als niet-opgemaakte, platte tekst!), of in een speciaal vertaalprogramma zoals KBabel of GTranslator.

Als het PO-bestand op deze manier vertaald is, kan de syntaxis worden gecontroleerd met het programma msgfmt, onderdeel van Gettext. (Bijv. msgfmt -cvv hello.nl.po.) Er wordt weergegeven hoever het bestand vertaald is, en of er fouten zijn tegengekomen. Als er geen fouten zijn, kan het bestand opgestuurd worden.

Meervoudsvormen

Sommige programma's maken gebruik van een speciale manier om in Gettext meervoudsvormen op te geven. In dit geval staat in de koppen van het PO-bestand een regel met Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n (dit voorbeeld is correct voor het Nederlands). In de msgid-msgstr paren ziet dit er als volgt uit:

msgid "feature"
msgid_plural "features"
msgstr[0] "mogelijkheid"
msgstr[1] "mogelijkheden"
Het wijst zichzelf verder denk ik wel. Let wel op dat GTranslator geen meervoudsvormen ondersteunt en PO-bestanden beschadigt die ze wel gebruiken.

Discussies, woordenlijsten, ...

In het woordenboek zijn vertalingen te vinden waarover overeenstemming bereikt is. In de Wiki zijn hierover discussies te vinden.

Handige koppelingen