Nederlands Vertaalproject

Welkom bij het Nederlandse vertaalproject

Dit vertaalproject is bedoeld als een koepel van alle groepen die zich bezighouden met het vertalen van vrije programmatuur naar het Nederlands; om te zorgen dat vertalingen onderling zoveel mogelijk consistent zijn en verschillende programma's dus uiteindelijk gelijke begrippen niet verschillend noemen. De overeengekomen standaardvertalingen en de discussies daarover zijn hier te vinden, evenals verwijzingen naar alle bekende vertaalgroepen.

Voor mensen die geïnteresseerd zijn om hun steentje bij te dragen aan het geschikt maken van vrije programmatuur aan het Nederlandse taalgebied is informatie te vinden over waar te beginnen.